Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (dn)datumu

Članki:

stran 20

Bogdan Melihar

EM HIDROMONTAŽA - MARIBOR

Gradbeni vestnik - 1 - 1981, le. XXX, št. 1 / stran 21

Mgr. Leopold Vehovar, dipl. inž. met.

RAZISKAVE KOROZIJSKEGA OBNAŠANJA ALUMINIJASTIH ZLITIN

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 2

Ačanski Vukašin, dipl. gradb. inž.

NOVELACIJA PRAVILNIKA O TEHNIČNIH UKREPIH IN POGOJIH ZA BETON IN PREDNAPETI BETON

NOVELTIES IN THE STATUTE ON TECHNICAL PROVISIONS AND CONDITIONS FOR CONCRETE, REINFORCED CONCRETE AND PRESTRESSED CONCRETE

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 4

Jože Klenovšek, dipl. grad. inž.

PROBLEMATIKA UPOŠTEVANJA REOLOŠKIH POJAVOV V PREDNAPETEM BETONU

PROBLEMS OF RHEOLOGICAL PHENOMENA IN PRESTRESSED CONCRETE

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 6

dr. Srdan Turk

NOVI VIDIKI NA PODROČJU LESENIH KONSTRUKCIJ

NEW ASPECTS ON THE FIELD OF TIMBER STRUCTURES

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 9

Franc Cafnik, dipl. ing. gradb.

LEPLJENJE MONTAŽNIH NOSILCEV V MOSTOGRADNJI

GLUING THE PRECAST BEAMS IN BRIDGE CONSTRUCTION

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 12

Karel Veršnak, dipl. inž. gradb.

PROBLEMI V ZVEZI S PREDPISI ZA OBTEŽBO CESTNIH MOSTOV

PROBLEMS REFERRING TO REGULATIONS ON ROAD BRIDGES LOADING

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 14

prof. Edo Rodošek

OPTIMIRANJE KONSTRUKCIJ Z VIDIKA ORGANIZACIJE V FAZAH ZASNOVE IN IZVEDBE

APPROACH FO THE CONSTRUCTIONS OPTIMIZATION DUE TO THE PLANNING AND REALIZATION

Gradbeni vestnik - 1 - 1980, le. XXIX, št. 1 / stran 18

Srečko Cvahte, dipl. gradb. inž.

VODNI ZADRŽEVALNIK NA SOTLI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.