Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilki (up)datumu

Članki:

Gradbeni vestnik - 65,66 - 1958,1959, le. X, št. 65 / stran 75

Branko Ozvald, ing.

NEPOSREDNO UGOTAVLJANJE NEVARNOSTI PREVRNITVE OPEČNIH TOVARNIŠKIH DIMNIKOV

Direct establishment of the danger of turning over of the brick factory chimneys

Gradbeni vestnik - 65,66 - 1958,1959, le. X, št. 65 / stran 77

Milivoj Hladnik, ing.

DOMAČI MATERIALI ZA PODE NA BAZI POLIVINILKLORIDA

Home produced PVC floor laying materials

Gradbeni vestnik - 65,66 - 1958,1959, le. X, št. 65 / stran 84

France Dolničar, ing.

KRITIČNA PRESOJA LOKACIJE OBRATOV S TEHNIŠKIMI ODPLAKAMI V LRS

Critical estimation of location of industrial plants with technological soiled waters in Slovenia

Gradbeni vestnik - 67-70 - 1958,1959, le. X, št. 67 / stran 109

Biro za stanovanjsko in komunalno izgradnjo

STANOVANJSKO PROJEKTIRANJE S STALIŠČA DRUŽBENE EKONOMIKE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.