Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - oktober 2017, le. LXVI, št. 10 / stran 234

Anja Črep, mag. inž. grad.
doc. dr. Janja Kramer Stajnko, univ. dipl. inž. grad.

PRIMERJAVA 1D-, 2D- IN KOMBINIRANEGA HIDRAVLIČNEGA 1D/2D-MODELA NA IZBRANEM ODSEKU VODOTOKA S PROGRAMOM HEC-RAS

COMPARISON OF 1D, 2D AND COMBINED 1D/2D HYDRAULIC MODEL OF SELECTED RIVER SECTION USING HEC-RAS

Gradbeni vestnik - oktober 2017, le. LXVI, št. 10 / stran 241

asist. dr. Nejc Bezak
doc. dr. Mojca Šraj, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV PADAVIN NA PROJEKTNE PRETOKE

THE INFLUENCE OF RAINFALL ON THE DESIGN DISCHARGE

Gradbeni vestnik - oktober 2017, le. LXVI, št. 10 / stran 249

Blaž Hribar, dipl. inž. grad.
Mirjam Britovšek, univ. dipl. inž. kem. inž.
doc. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž.

PROIZVODI IZ POLISTIRENA IN MOŽNI VPLIVI NA ŽIVLJENJSKO OKOLJE

POLYSTYRENE PRODUCTS AND POSSIBLE IMPACTS ON LIVING ENVIRONMENT

Gradbeni vestnik - oktober 2017, le. LXVI, št. 10 / stran 264

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - oktober 2017, le. LXVI, št. 10 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - september 2017, le. LXVI, št. 9 / stran 210

dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
Jernej Maher, univ. dipl. inž. grad.

POSTOPNO NARIVANJE MOSTOV – ZNAČILNOSTI IN VPLIV VSILJENEGA DEFORMIRANJA

INCREMENTAL LAUNCHING METHOD – CHARACTERISTICS AND INFLUNCE OF IMPOSED DEFORMATION

Gradbeni vestnik - september 2017, le. LXVI, št. 9 / stran 220

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Janko LOGAR, univ. dipl. inž. grad.
Aleksander Ipavec, univ. dipl. inž. grad.
dr. Marjan Tušar, univ. dipl. inž. kem.

VPLIV LABORATORIJSKEGA STARANJA CESTOGRADBENIH BITUMNOV B 70/100 NA NJIHOVE LASTNOSTI

THE IMPACT OF LABORATORY AGING ON 70/100 BITUMEN PENETRATION GRADE PROPERTIES

Gradbeni vestnik - september 2017, le. LXVI, št. 9 / stran 230

Ksenija Marc, univ. dipl. inž. grad.

UVAJANJE BIM V DRŽAVAH EU

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.