Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Iskanje člankov v vseh izdanih in v bazo vnešenih številkah

Naziv
Avtor
Letnik
Številka
Datumod do
Ponastavi iskalnik
Razvrsti po: naslovuletnikuštevilkidatumu (dn)

Članki:

Gradbeni vestnik - maj 2018, le. LXVII, št. 5 / stran 98

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

DVIŽNI MOST V GDANSKU (POLJSKA) – PROJEKT IN IZVEDBA

DRAW FOOTBRIDGE IN GDANSK (POLAND) – DESIGN AND CONSTRUCTION

Gradbeni vestnik - maj 2018, le. LXVII, št. 5 / stran 105

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inž.

UREJANJE DEPONIJ ZEMELJSKEGA MATERIALA NA VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH TER EROZIJSKIH IN PLAZLJIVIH OBMOČJIH

MANAGEMENT AND PLANNING OF MATERIAL DISPOSAL SITE ON WATER AND WATERSIDE LAND AND EROSION AND LANDSLIDE AREAS

Gradbeni vestnik - maj 2018, le. LXVII, št. 5 / stran 111

Nejc Hanžel, dipl. inž. grad. (UN)
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

CESTNA POVEZAVA HONGKONG–ZHUHAI–MACAU HONG KONG-ZHUHAI-MACAU BRIDGE

Gradbeni vestnik - maj 2018, le. LXVII, št. 5 / stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

Gradbeni vestnik - maj 2018, le. LXVII, št. 5 / stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Gradbeni vestnik - april 2018, le. LXVII, št. 4 / stran 66

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.
Matic Ledinek, mag. inž. grad.

BIM PRI PROJEKTIRANJU MOSTOV

BIM IN BRIDGE DESIGN

Gradbeni vestnik - april 2018, le. LXVII, št. 4 / stran 74

Petra Triller, univ. dipl. inž. grad.
akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.

POTRESNI ODZIV VEČETAŽNIH STRIŽNIH ZIDANIH STEN IN UČINEK UTRJEVANJA S KOMPOZITNIMI OBLOGAMI

SEISMIC RESPONSE OF MULTISTOREY PLAIN MASONRY WALLS AND EFFICIENCY OF STRENGTHENING WITH COMPOSITES

Gradbeni vestnik - april 2018, le. LXVII, št. 4 / stran 87

Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

POSVET O REKONSTRUKCIJAH OBJEKTOV Z VIDIKA MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABILNOSTI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.