Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

Janez Nered, dipl. inž.

INOVACIJSKI DOSEŽKI PRI GRADNJI ŽELEZNIŠKIH PODVOZOV

UDK: 625.16

Povzetek
Pri gradnji podvozov in podhodov pod obstoječimi železniškimi progami je eden najpomembnejših vidikov pri izbiri metode čim manjše motnje železniškega prometa. Ena od metod, ki se je pokazala kot uspešna, je potiskanje celih konstrukcij ali njihovih delov pod tire od strani. Z razmeroma skromno opremo je možno potisniti tudi razmeroma težke konstrukcije. Opisana sta dva primera uporabe te metode, in sicer podvoz na Meljski cesti v Mariboru (dokončan leta 1985) in podhod na Proletarski cesti v Ljubljani (zgrajen v letu 1987). Teža konstrukcij v prvem primeru je bila 8000 in 14.500 kN, v drugem pa 7100 kN.

Povzetek

Pri gradnji podvozov in podhodov pod obstoječimi železniškimi progami je eden najpomembnejših vidikov pri izbiri metode čim manjše motnje železniškega prometa. Ena od metod, ki se je pokazala kot uspešna, je potiskanje celih konstrukcij ali njihovih delov pod tire od strani. Z razmeroma skromno opremo je možno potisniti tudi razmeroma težke konstrukcije. Opisana sta dva primera uporabe te metode, in sicer podvoz na Meljski cesti v Mariboru (dokončan leta 1985) in podhod na Proletarski cesti v Ljubljani (zgrajen v letu 1987). Teža konstrukcij v prvem primeru je bila 8000 in 14.500 kN, v drugem pa 7100 kN.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INNOVATION ACHIEVEMENTS IN RAILWAY UNDERBRIDGE CONSTRUCTIONS

 

Povzetek
Pri gradnji podvozov in podhodov pod obstoječimi železniškimi progami je eden najpomembnejših vidikov pri izbiri metode čim manjše motnje železniškega prometa. Ena od metod, ki se je pokazala kot uspešna, je potiskanje celih konstrukcij ali njihovih delov pod tire od strani. Z razmeroma skromno opremo je možno potisniti tudi razmeroma težke konstrukcije. Opisana sta dva primera uporabe te metode, in sicer podvoz na Meljski cesti v Mariboru (dokončan leta 1985) in podhod na Proletarski cesti v Ljubljani (zgrajen v letu 1987). Teža konstrukcij v prvem primeru je bila 8000 in 14.500 kN, v drugem pa 7100 kN.

 

Summary

At erecting of underbridges and underpasses under existing railway lines, one of the most important aspects is the choice of erecting method, so that smallest possible interference of running railway traffic is achieved. One of such successful methods is sliding of bridge construction into position under the tracks sidewise. By using of relatively modest equipment also sliding of heavy constructions is made possible. Two erecting cases are described. In the first case (an underbridge in Maribor, finished in 1985) two superstructures, whose weights reached 8000 and 14.500 kN, were slid into position. In the second case the whole constructions of an underpass in Ljubljana (weight 7100 kN) was being erected by the same method and acomplished in 1987.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si