Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1976

Avtorji

Vukašin Ačanski, dipl. inž. gr.

Industrijska gradnja in transport (Konec)

UDK: UDK 69.002.71

 

Gradbeništvo v svetu in tudi pri nas prehaja na industrijsko gradnjo zaradi razvoja gradbene tehnologije, uvajanja novih tehničnih procesov, nove opreme in sodobnejše organizacije dela. To je v bistvu racionalizacija, ki naj zniža gradbene proizvodne stroške. Avtor podrobno obravnava obstoječe oblike transporta gradbenih elementov in gotovih izdelkov, po cesti, po železnici in kombinirano. Prikazuje sedanje stanje tran-portnih sredstev in strojev.
To pomeni, da na ta način organizirana gradnja zahteva koncentracijo proizvodnega procesa, a s tem tudi koncentracijo večjih količin materiala tj. transport masovnih materialov v obrate, transport materiala v obratu med proizvodnjo in transport gotovih prefabrikatov na gradbišče.
V nadaljnjem razvoju industrializacije in transporta moramo pričakovati specialna vozila za prevoz gotovih betonskih elementov, ki bodo povzročila povečanje obremenitve na cestah.
Transport, ki se kot disciplina vključuje v celotno industrijsko gradnjo, je zelo važen faktor za uspešno uvajanje industrijske gradnje, zato je temeljito poznavanje problema transporta nujno potrebno, ko organiziramo gradnjo na industrijski način.

 

Gradbeništvo v svetu in tudi pri nas prehaja na industrijsko gradnjo zaradi razvoja gradbene tehnologije, uvajanja novih tehničnih procesov, nove opreme in sodobnejše organizacije dela. To je v bistvu racionalizacija, ki naj zniža gradbene proizvodne stroške. Avtor podrobno obravnava obstoječe oblike transporta gradbenih elementov in gotovih izdelkov, po cesti, po železnici in kombinirano. Prikazuje sedanje stanje tran-portnih sredstev in strojev.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INDUSTRIAL BUILDING AND TRANSPORTATION

 

Gradbeništvo v svetu in tudi pri nas prehaja na industrijsko gradnjo zaradi razvoja gradbene tehnologije, uvajanja novih tehničnih procesov, nove opreme in sodobnejše organizacije dela. To je v bistvu racionalizacija, ki naj zniža gradbene proizvodne stroške. Avtor podrobno obravnava obstoječe oblike transporta gradbenih elementov in gotovih izdelkov, po cesti, po železnici in kombinirano. Prikazuje sedanje stanje tran-portnih sredstev in strojev.
To pomeni, da na ta način organizirana gradnja zahteva koncentracijo proizvodnega procesa, a s tem tudi koncentracijo večjih količin materiala tj. transport masovnih materialov v obrate, transport materiala v obratu med proizvodnjo in transport gotovih prefabrikatov na gradbišče.
V nadaljnjem razvoju industrializacije in transporta moramo pričakovati specialna vozila za prevoz gotovih betonskih elementov, ki bodo povzročila povečanje obremenitve na cestah.
Transport, ki se kot disciplina vključuje v celotno industrijsko gradnjo, je zelo važen faktor za uspešno uvajanje industrijske gradnje, zato je temeljito poznavanje problema transporta nujno potrebno, ko organiziramo gradnjo na industrijski način.

 

The building work in the world as well in our country proceeds to industrial building because of the development of building technology, introduction of new technical processus, new equipment and up to date working organization. In substance this development means a rationalization for building expences demi-nution. The author deals in detail the present manners for building units and products transportation, by means of roads, of railways, and mixed transportation. The paper gives also the present state of transport measures and machines.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si