Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Rok Fazarinc, dipl. gradb. inž.

HIDRAVLIČNA PRESOJA PREPUSTOV IN PREMOSTITEV

UDK: 532.5:624.21

 

POVZETEK
V članku je avtor predstavil načine za hidravlično dimenzioniranje premostitvenih objektov prek tekočih voda (prepustov in mostov). Metode hidravlične presoje so narejene na podlagi osnovnih načel hidravlike in hidromehanike ter analize dejanskega dogajanja v območju premostitev. V tujini so te metode privzete kot predpisan način za hidravlično preverbo objektov. V zaključku članka je avtor podal še nekatere smernice, ki jih je smiselno upoštevati pri načrtovanju oblike premostitev.

 

POVZETEK

V članku je avtor predstavil načine za hidravlično dimenzioniranje premostitvenih objektov prek tekočih voda (prepustov in mostov). Metode hidravlične presoje so narejene na podlagi osnovnih načel hidravlike in hidromehanike ter analize dejanskega dogajanja v območju premostitev. V tujini so te metode privzete kot predpisan način za hidravlično preverbo objektov. V zaključku članka je avtor podal še nekatere smernice, ki jih je smiselno upoštevati pri načrtovanju oblike premostitev.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

HYDRAULIC ASSESSMENT OF CULVERTS AND OVERBRIDGES

SUMMARY

POVZETEK
V članku je avtor predstavil načine za hidravlično dimenzioniranje premostitvenih objektov prek tekočih voda (prepustov in mostov). Metode hidravlične presoje so narejene na podlagi osnovnih načel hidravlike in hidromehanike ter analize dejanskega dogajanja v območju premostitev. V tujini so te metode privzete kot predpisan način za hidravlično preverbo objektov. V zaključku članka je avtor podal še nekatere smernice, ki jih je smiselno upoštevati pri načrtovanju oblike premostitev.SUMMARY

In the article the author presents the ways of hydraulic dimensioning of overbridge objects above running waters (culverts and overbridges). The methods of hydraulic assesment are made on the ground of the basic principles of hydraulic and fluid mechanics and analysis of actual happening in the area of overbridges. Abroad this methods were adopted as the prescribed ways of how to hydraulically exem the objects. In the conclusion of the article, the author states some resonable guidelines to be taken into consider while planning overbridges forms.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si