Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Jože Gabrijelčič, dipl. inž.

Gradnja »Nove farmacevtike« v Ločni pri Novem mestu

UDK: 69.059.5

SGP »Pionir« je v zadnjih letih zgradilo za tovarno farmacevtskih in kemičnih izdelkov »Krka« v Ločni pri Novem mestu večje število objektov. Največji in naj novejši objekt je t. i. »Nova farmacevtika« s štirimi obrati: obrat za proizvodnjo injekcijskih raztopin, obrat za aseptično polnjenje antibiotikov, obrat za proizvodnjo masti in sirupov in obrat za kozmetiko in tehnične artikle. Članek podrobno obravnava pogoje te specifične in zahtevne gradnje.

SGP »Pionir« je v zadnjih letih zgradilo za tovarno farmacevtskih in kemičnih izdelkov »Krka« v Ločni pri Novem mestu večje število objektov. Največji in naj novejši objekt je t. i. »Nova farmacevtika« s štirimi obrati: obrat za proizvodnjo injekcijskih raztopin, obrat za aseptično polnjenje antibiotikov, obrat za proizvodnjo masti in sirupov in obrat za kozmetiko in tehnične artikle. Članek podrobno obravnava pogoje te specifične in zahtevne gradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The building of the »New pharmaceutics« in Ločna at Novo mesto

 

SGP »Pionir« je v zadnjih letih zgradilo za tovarno farmacevtskih in kemičnih izdelkov »Krka« v Ločni pri Novem mestu večje število objektov. Največji in naj novejši objekt je t. i. »Nova farmacevtika« s štirimi obrati: obrat za proizvodnjo injekcijskih raztopin, obrat za aseptično polnjenje antibiotikov, obrat za proizvodnjo masti in sirupov in obrat za kozmetiko in tehnične artikle. Članek podrobno obravnava pogoje te specifične in zahtevne gradnje.

 

In last years the Building Enterprise “Pionir” constructed greater number of objects for the factory “Krka” in Ločna near Novo mesto. The greatest and the most modem object is the »New Pharmaceutics« with four plants: the plant for injection emulsion production, the plant for antibiotic filling, the plant for creams and syrups, the plant for cosmetic and technical products. The paper deals with details of this specific and difficult building work.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si