Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Tone Marinko, dipl. inž. gr., Vodja projekta Karavanke

GRADNJA CESTNEGA PREDORA KARAVANKE - JUG

UDK: 624.191

POVZETEK
Meddržavni predor dolžine 7864 m pod Karavankami je na južnem odseku potekal v izredno zahtevnih geoloških razmerah v obdobju 1986-1991. Gradnja predora je potekala po novi avstrijski metodi, ki jo je predvidel projekt, ki ga je izdelala mednarodna skupina projektantov. Delo sta na mednarodni licitaciji za južni odsek dobila Slovenija ceste Tehnika iz Ljubljane skupaj z nemško-avstrijsko firmo Polensky und Zoellner, ki sta ga opravila v predvidenem roku, tako da sedaj poteka vgradnja elektrostrojne opreme, ki bo zaključena do meseca maja 1991. V juniju letos pa bo predor predan v promet.

POVZETEK

Meddržavni predor dolžine 7864 m pod Karavankami je na južnem odseku potekal v izredno zahtevnih geoloških razmerah v obdobju 1986-1991. Gradnja predora je potekala po novi avstrijski metodi, ki jo je predvidel projekt, ki ga je izdelala mednarodna skupina projektantov. Delo sta na mednarodni licitaciji za južni odsek dobila Slovenija ceste Tehnika iz Ljubljane skupaj z nemško-avstrijsko firmo Polensky und Zoellner, ki sta ga opravila v predvidenem roku, tako da sedaj poteka vgradnja elektrostrojne opreme, ki bo zaključena do meseca maja 1991. V juniju letos pa bo predor predan v promet.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION OF THE ROAD TUNNEL KARAVANKE - SOUTH

 

POVZETEK
Meddržavni predor dolžine 7864 m pod Karavankami je na južnem odseku potekal v izredno zahtevnih geoloških razmerah v obdobju 1986-1991. Gradnja predora je potekala po novi avstrijski metodi, ki jo je predvidel projekt, ki ga je izdelala mednarodna skupina projektantov. Delo sta na mednarodni licitaciji za južni odsek dobila Slovenija ceste Tehnika iz Ljubljane skupaj z nemško-avstrijsko firmo Polensky und Zoellner, ki sta ga opravila v predvidenem roku, tako da sedaj poteka vgradnja elektrostrojne opreme, ki bo zaključena do meseca maja 1991. V juniju letos pa bo predor predan v promet.

 

SUMMARY

Construction of the international tunnel in the length of 7 864 m under the mountain chain of Karavanke was on its southern section going on under extremely demanding geological conditions during the period from 1986 to 1991. The construction of the tunnel was performed according to the new Austrian method, foreseen by the design, prepared by the international group of designers. Works for the southern section were on the basis of an international bidding competion awarded to Slovenija Ceste - Tehnika from Ljubljana together with the German-Austrian firm Polensky und Zoellner and were completed within the scheduled completion deadline. At the moment installation of power-mechanical equipment is going on and it is expected to be completed by May 1991. In June this year the tunnel will be handed over to traffic.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si