Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995

Avtorji

Milka Marc-Kloboves, dipl. iur.
Štefan Žemva , dipl. oec. inž. gradb., Teh. komerc. pomočnik direktorja
Tone Zaletelj, inž. org., v.d. direktorja Gospodarsko-interesnega združenja gradbeno-industrijskih podjetij GRADIS

GRADISOVIH 50 LET

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE GRADIS’S 50 YEARS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si