Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1989

GRADBENOFIZIKALNA PROBLEMATIKA ZGRADB PRI NAS

POVZETEK
Gradbena fizika je mlada veja gradbeništva, ki si kljub pomenu še ni zagotovila ustrezne veljave. Posledica tega je, da mnoge naše zgradbe prehitro propadajo ali porabljajo preveč energije, bivalni in delovni pogoji v njih pa pogosto niso ugodni ali pa so celo nezdravi. Razmere bo mogoče izboljšati z izpopolnjevanjem znanja na tem področju, z razširitvijo raziskovalnega dela, dopolnitvijo predpisov in s sodobnejšimi načini dela v vseh fazah nastajanja zgradbe, od razvoja materialov in sistemov prek projektiranja ter nadzora pa do izvedbe same.

POVZETEK

Gradbena fizika je mlada veja gradbeništva, ki si kljub pomenu še ni zagotovila ustrezne veljave. Posledica tega je, da mnoge naše zgradbe prehitro propadajo ali porabljajo preveč energije, bivalni in delovni pogoji v njih pa pogosto niso ugodni ali pa so celo nezdravi. Razmere bo mogoče izboljšati z izpopolnjevanjem znanja na tem področju, z razširitvijo raziskovalnega dela, dopolnitvijo predpisov in s sodobnejšimi načini dela v vseh fazah nastajanja zgradbe, od razvoja materialov in sistemov prek projektiranja ter nadzora pa do izvedbe same.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE PROBLEMS OF BUILDING PHYSICS IN THE BUILDINGS OF SLOVENIA

 

POVZETEK
Gradbena fizika je mlada veja gradbeništva, ki si kljub pomenu še ni zagotovila ustrezne veljave. Posledica tega je, da mnoge naše zgradbe prehitro propadajo ali porabljajo preveč energije, bivalni in delovni pogoji v njih pa pogosto niso ugodni ali pa so celo nezdravi. Razmere bo mogoče izboljšati z izpopolnjevanjem znanja na tem področju, z razširitvijo raziskovalnega dela, dopolnitvijo predpisov in s sodobnejšimi načini dela v vseh fazah nastajanja zgradbe, od razvoja materialov in sistemov prek projektiranja ter nadzora pa do izvedbe same.

 

SUMMARY

Building physics, sometimes known as the “internal environment”, is a relatively young science in the building industry, upon which sufficient emphasis has not yet placed. As a result, many of our buildings deteriorate at an unexpectedly rapid rate, or else they use up too much energy. The living and working conditions inside this buildings are frequently unsatisfactory, and sometimes bad for their occupants’ health. Conditions will be improved by the increase of knowledge in this field, the broadening of research work, and the improvement of existing technical regulations, as well as through better methods of work at all stages of the erection of a building, from the development of materials and systems through to design, inspection control and actual construction.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si