Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - september 2011

Številka: 9, Letnik: LX

9-naslovnica-xf4b.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 230

prof. Vukašin Ačanski, univ. dipl. inž. grad.
Vesna Filipič, dipl. inž. grad.
Marko Živec, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA PODZEMNE PARKIRNE HIŠE KONGRESNI TRG LJUBLJANA

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF UNDERGROUND PARKING HOUSE CONGRESS SQUARE LJUBLJANA

stran 237

asist. dr. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh.

ANALIZA REGULACIJSKIH SISTEMOV BIVALNEGA OKOLJA V STAVBAH

ANALYSIS OF CONTROL SYSTEMS FOR BUILDING PERFORMANCE

stran 247

akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.
Aleš Oblak, univ. dipl. inž. str.

PROTIPOTRESNO UTRJEVANJE OPEČNIH ZIDOV S KOMPOZITNIMI OBLOGAMI

SEISMIC STRENGTHENING OF BRICK MASONRY WALLS WITH COMPOSITE COATINGS

stran naslovnica

Marko Živec, univ. dipl. inž. grad.

Gradnja podzemne garaže na Kongresnem trgu v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si