Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - oktober 2014

Številka: 10, Letnik: LXIII

10-nasl-zlhf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 218

Peter Koren, univ. dipl. inž. grad.
Diana Zupanc, univ. dipl. inž. grad.

PROF. VUKAŠIN AČANSKI, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD., 1941–2014

stran 221

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Marko Polič, univ. dipl. psih.

ZAZNAVA MOŽNIH UKREPOV IN ODGOVORNOSTI ZA ZMANJŠANJE POTRESNE OGROŽENOSTI V SLOVENIJI

PERCEPTION OF POSSIBLE MEASURES AND RESPONSIBILITY FOR REDUCING SEISMIC RISK IN SLOVENIA

stran 229

mag. Barbara Vodopivec, univ. dipl. zgod.
Jurij Theuerschuh, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Jana Šelih, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.

OPREDELITEV VEČKRITERIJSKE OCENE STAVBNE DEDIŠČINE ZA DOLOČITEV PRIORITET OBNOVITVENIH POSEGOV; PRIMER GRADOV

DEFINITION OF MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF ARHITECTURAL HERITAGE TO DETERMINE PRIORITES OF RECONSTRUCTION INTERVENTION; THE CASE OF CASTLES

stran 240

mag. Drago Potočnik, univ. dipl. inž. rud.
dr. Janez Rošer, univ. dipl. inž, rud. in geoteh.
Aleš Lamot, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.
izr. prof. dr. Milivoj Vulić, univ. dipl. inž. geod.

TEHNIČNO OPAZOVANJE VELIKIH OBJEKTOV – GEODETSKI MONITORING VELIKIH OBJEKTOV IN JEZER V PRIDOBIVALNEM PROSTORU PREMOGOVNIKA VELENJE

TECHNICAL OBSERVATIONS OF LARGE OBJECTS – GEODETIC MONITORING OF LARGE OBJECTS AND LAKES IN EXPLOITATION AREA OF VELENJE COAL MINE

stran 247

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Eva Okorn

Koledar prireditev

stran naslovnica

mag. Barbara Vodopivec, univ. dipl. zgod.

Prenova Lanthierijeve graščine v Vipavi leta 2012

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si