Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - oktober 2011

Številka: 10, Letnik: LX

10-naslovnica-heil.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 258

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. teh.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

SAMOČIŠČENJE CERKNIŠKEGA JEZERA KOT KOMBINACIJA RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE IN SEKVENČNEGA REAKTORJA

SELFPURIFICATION PROCESSES IN LAKE CERKNICA WITH COMBINATIONS CONSTRACTED WETLAND AND OF SEQUENCE RECTOR

stran 267

izr. prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matej Fischinger, univ. dipl. gradb. inž.

IZBOLJŠAVE POTRESNEGA ODZIVA OBSTOJEČIH MOSTOV

IMPROVEMENTS OF THE SEISMIC RESPONSE OF EXISTING BRIDGES

stran 279

Miloš Todorović, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Žiga Turk, univ. dipl. inž. grad.

UPOŠTEVANJE TRAJNOSTNIH KRITERIJEV PRI PROJEKTIRANJU Z ORODJI BIM

DESIGNING USING SUSTAINABILITY CRITERIA WITH BIM TOOLS

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Srečko Balič, univ. dipl. inž. grad.

Kristalna palača in stolpnici BTC in Emona v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si