Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - november 2019

Številka: 11, Letnik: LXVIII

nasl-11-ixdw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 258

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ODPRTE DILEME NOVE GRADBENE ZAKONODAJE V SLOVENIJI

OPEN DILEMMAS OF THE NEW CONSTRUCTION LEGISLATION IN SLOVENIA

stran 268

asist. Aleš Jamšek, mag. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Dolšek, univ. dipl. inž. grad.

POTRESNA ANALIZA ARMIRANOBETONSKIH STAVB S POENOSTAVLJENIMI NELINEARNIMI MODELI

SEISMIC ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS WITH SIMPLIFIED NONLINEAR MODELS

stran 279

doc. dr. Tomaž Žula, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Stane Božičnik, univ. dipl. ekon.

OPTIMIZACIJA TRAJNOSTNEGA DOBIČKA, USTVARJENEGA PRI PROIZVODNJI NOSILCEV

OPTIMIZATION OF THE SUSTAINABILITY PROFIT GENERATED BY THE PRODUCTION OF BEAMS

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Gašper Polak

Gradnja galerije Jelični vrh

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si