Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2021

Številka: 3, Letnik: LXX

1.stran-gv-marec1-yptm.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 42

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
dr. Lidija Ržek, univ. dipl. inž. grad.
dr. Marjan Tušar, univ. dipl. inž. kem.

KARAKTERIZACIJA S POLIMERI MODIFICIRANIH BITUMNOV Z REOLOŠKIMI PREISKAVAMI

CHARACTERIZATION OF POLYMER-MODIFIED BITUMENS WITH RHEOLOGICAL TESTS

stran 51

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. inž.
doc. dr. Mario Krzyk, univ. dipl. inž. grad.

RAZISKAVA POMANKLJIVOSTI ZAKONA O VARSTVU OKOLJA IN NJEGOVIH PODZAKONSKIH AKTOV Z VIDIKA NAČRTOVANJA IN GRADNJE OBJEKTOV

INVESTIGATION OF THE DEFICIENCIES OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT AND ITS REGULATIONS IN TERMS OF BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

Narivanje nadvoza Ranca na železniški progi Maribor-Šentilj

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si