Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2020

Številka: 3, Letnik: LXIX

nasl-3-rfte.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 62

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

DR. BRANKO ZADNIK, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 70 LET

stran 63

dr. Meta Kržan, univ. dipl. inž. grad.
dr. Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.
Ivan Grašič, univ. dipl. inž. les.
dr. Boštjan Ber, univ. dipl. inž. grad.

PREISKAVE LESENIH OKVIRNIH STENSKIH PANELOV S CEMENTNOIVERNIMI OBLOŽNIMI PLOŠČAMI

EXPERIMENTAL STUDY OF THE BEHAVIOUR OF LIGHT-FRAME TIMBER WALL PANELS WITH CEMENT-PARTICLE-BOARD SHEATHING

stran 73

Kristina Klemen, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž
Petra Pergar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
dr. Bernarda Bevc Šekoranja, univ. dipl. inž. arh.
mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.

PROBLEMATIKA NAČRTOVANJA SONARAVNIH UKREPOV ZA CELOVITO UPRAVLJANJE PADAVINSKIH VODA NA URBANIH OBMOČJIH

THE ISSUES OF PLANNING NATUREBASED SOLUTIONS FOR INTEGRATED STORMWATER MANAGEMENT IN URBAN AREAS

stran 82

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZGODOVINSKI PREGLED STREŠNIH KONSTRUKCIJ, PODPRTIH Z ENIM STEBROM

HISTORICAL OVERVIEW OF ROOF STRUCTURES SUPPORTED BY ONE PILLAR

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Simon Koležnik

Nadgradnja železniške postaje Maribor

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si