Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2018

Številka: 3, Letnik: LXVII

nasl3-mjfd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 39

Vid Lešič, mag. inž. grad.
asist. Denis Imamović, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Iztok Peruš, univ. dipl. inž. grad,
izr. prof. dr. Matjaž Skrinar, univ. dipl. inž, grad.

VPLIV MODELIRANJA OPEČNIH POLNIL V ANALIZI POTRESNEGA OBNAŠANJA ARMIRANOBETONSKIH OKVIRJEV

THE INFLUENCE OF BRICK MASONRY INFILL WALL MODELLING IN SEISMIC BEHAVIOUR ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE FRAMES

stran 39

asist. Luka Pajek, mag. inž. stavb.
doc. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Zvonko Jagličić, univ. dipl. inž. fiz.

FAZNO SPREMENLJIVE SNOVI (PCM) IN NJIHOVA UPORABA V STAVBAH

PHASE CHANGE MATERIALS (PCM) AND THEIR APPLICATION IN BUILDINGS

stran 63

doc. dr. Primož Može, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.

39. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Damir Klemenčić, univ. dipl. inž. grad.

Gradnja objekta Kuehne&Nagel na Sp. Brniku, izvajalec CGP

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si