Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - maj 2018

Številka: 5, Letnik: LXVII

nasl-5-lf3b.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 98

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

DVIŽNI MOST V GDANSKU (POLJSKA) – PROJEKT IN IZVEDBA

DRAW FOOTBRIDGE IN GDANSK (POLAND) – DESIGN AND CONSTRUCTION

stran 105

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inž.

UREJANJE DEPONIJ ZEMELJSKEGA MATERIALA NA VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH TER EROZIJSKIH IN PLAZLJIVIH OBMOČJIH

MANAGEMENT AND PLANNING OF MATERIAL DISPOSAL SITE ON WATER AND WATERSIDE LAND AND EROSION AND LANDSLIDE AREAS

stran 111

Nejc Hanžel, dipl. inž. grad. (UN)
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

CESTNA POVEZAVA HONGKONG–ZHUHAI–MACAU HONG KONG-ZHUHAI-MACAU BRIDGE

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si