Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2020

Številka: 1, Letnik: LXIX

nasl-1-zypw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

asist. dr. Petra Štukovnik, univ. dipl. geol.
prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Marjan Marinšek, univ. dipl. kem.

SAMOCELJENJE BETONA ZARADI DELOVANJA BAKTERIJ

BACTERIAL-BASED SELF-HEALING OF CONCRETE

stran 8

Toni Klemenčič, mag. inž. grad.
Rok Krevs, mag. inž. grad.
Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.

LOGISTIČNI CENTER LIDL ARJA VAS

LOGISTICS CENTRE LIDL ARJA VAS

stran 14

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
Jernej Maher, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKT MOSTU ČEZ MEJNO REKO MURO V CERŠAKU

PROJECT FOR THE NEW BRIDGE OVER THE BORDER RIVER MURA NEAR CERŠAK

stran 20

Tadej Mirkac, univ. dipl. inž. grad., dipl. inž. arh.
Gregor Gruden, univ. dipl. inž. grad.
Miha Maraž, univ. dipl. inž. grad.

SANACIJA LEŽIŠČ JEKLENEGA MOSTU ČEZ REKO SAVINJO V KM 522+446 ŽELEZNIŠKE PROGE LAŠKO-CELJE

REPAIR OF STRUCTURAL BEARINGS OF STEEL BRIDGE OVER THE SAVINJA RIVER IN KM 522+446 RAILWAY LINE LAŠKO-CELJE

stran 28

mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. gradb.

30. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2019

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

Robota v opekarni Wienerberger v Ormožu

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si