Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2010

Številka: 1, Letnik: LIX

ovitek_januar_2010.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

V tej številki pišemo o...


Kazalo

stran 2

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

PO DESETIH LETIH

stran 3

Boris Stergar, univ. dipl. inž. grad.
mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad.

FRANCI AVŠIČ - SEDEMDESETLETNIK

stran 4

doc. dr. Janez Reflak, univ. dipl. inž. grad.

NAGRADA IN PRIZNANJE INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE DECEMBRA 2009

stran 5

doc. dr. Janez Reflak, univ. dipl. inž. grad.

NAGRADA DIPLOMANTU IKPIR-A ZA LETO 2009

stran 6

doc. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh

Ekonomična debelina toplotnoizolacijskih slojev v ravnih strehah

Economical thickness of thermal insulation layers in flat roofs

stran 13

mag. Marta Malus, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Viktor Grilc, univ. dipl. inž. kem.

Primerjalna analiza in predlog obdelave preostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije

The comparative analysis and residual mixed municipal waste treatment proposition in regard to the Ljubljana region case

stran 19

dr. Andrej Širca, univ. dipl. inž. grad.

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI- BAZEN BLANCA

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

Sovprežna konstrukcija viadukta Lešnica

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si