Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2009

Številka: 1, Letnik: LVIII

ovitek_januar_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 3

Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
Matej Jarm, univ. dipl. inž. grad.

Izgradnja pilotne stene PZ-1 in PS-1 na cesti G1-5 Celje-Sevnica-Krško

Construction of pile walls PZ-1 and PS-1 on the road G1-5 Celje-Sevnica-Krško

stran 8

mag. Marko Gspan, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Viktor Grilc, univ. dipl. inž. kem.

Orodja za ocenjevanje učinkovitosti upravljanja s komunalno infrastrukturo (Program COST Action C18, 2004–2008)

Tools for performance assessment of urban infrastructure services( COST Action C18, 2004–2008)

stran 16

mag. Andrej Ivanič, univ. dipl. inž. grad.
Samo Lubej, univ. dipl. inž. grad.

IZBOLJŠANJE STIKA MED CEMENTNO MALTO IN KONTINUIRANIMI OGLJIKOVIMI VLAKNI

Bond improvement in cementitious mortars reinforced with continuous carbon filaments

stran 23

dr. Tomaž Rojc, univ. dipl. inž. grad.

PRIPOMBE K ČLANKU BOČNA ZVRNITEV LESENEGA KROŽNEGA LOKA

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Jasmina Hlača, univ. dipl. inž. grad.

Opaž in armatura sekundarnega betona v strojničnem jašku ČHE Avče

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si