Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - februar 2020

Številka: 2, Letnik: LXIX

nasl-2-tclx.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 32

Mateja Držečnik, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.
red. prof. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. grad.

LASTNOSTI IN KLASIFIKACIJA ADHEZIVOV TER NJIHOVA UPORABA PRI LESU IN STEKLU

PROPERTIES AND CLASSIFICATION OF ADHESIVES AND THEIR USE FOR WOOD AND GLASS

stran 41

Jure Tomažič, dipl. inž. grad.
Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
Ervin Struna, univ. dipl. inž. grad.

IZVEDBA VODONEPREPUSTNE AB-KONSTRUKCIJE KLETI STANOVANJSKE STOLPNICE PECA

CONSTRUCTION OF WATERPROOF RC STRUCTURE IN THE BASEMENT OF THE RESIDENTAL SKYSCRAPER PECA

stran 48

dr. Bojan Čas, univ. dipl. inž. grad
dr. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.

GRADNJA PODZEMNIH POVEZAV MED NOVIM PODZEMNIM OBJEKTOM IN KLETNIMI PROSTORI STARE GROFIJE V CELJU – ZAŠČITA IZKOPOV IN IZVEDBA GRADNJE

CONSTRUCTION OF CONNECTION CORRIDORS BETWEEN A NEW UNDERGROUND OBJECT AND THE CELLAR OF STARA GROFIJA IN CELJE - DETERMINATION OF EXCAVATION PROTECTION MEASURES AND CONSTRUCTION OF CORRIDORS

stran 56

doc. dr. Jože Lopatič, podpredsednik SDGK
doc. dr. Primož Može, univ. dipl. inž. grad.

41. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

stran 58

POPRAVEK

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

arhiv CGP, d. d., Novo mesto

Gradbišče trgovine IKEA v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si