Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - februar 2014

Številka: 2, Letnik: LXIII

2-nasl-qk2w.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 26

Jure Žižmond, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Matjaž Dolšek, univ. dipl. inž. grad.

MODELIRANJE EFEKTIVNE ŠIRINE PASNICE GREDE ZA NELINEARNO ANALIZO ARMIRANOBETONSKE OKVIRNE STAVBE

MODELLING OF EFFECTIVE FLANGE WIDTH OF BEAM FOR NONLINEAR ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE FRAME BUILDING

stran 40

lekt. Tanja Županek, prof. angl. in nem.

UPORABA AVTENTIČNIH STROKOVNIH BESEDIL PRI TUJEM JEZIKU V OKVIRU INŽENIRSKEGA ŠTUDIJA

USE OF AUTHENTIC TECHNICAL TEXTS AT FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR ENGINEERING STUDY

stran 45

ZPM - Slovensko združenje za projektni menedžment

Vabilo na PROJEKTNI FORUM 2014

stran 46

Boris Pečenko, univ. dipl. inž. grad.

POBUDA ZA RAZMISLEK

stran 47

prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.

O STROKOVNOSTI IN STROKOVNI RAZPRAVI

stran 3 ovitka

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Vabilo FGG

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si