Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - februar 2009

Številka: 2, Letnik: LVIII

ovitek_februar_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 31

Urban Pinter, univ. dipl. inž. grad.

Procesiranje zahtevnejših dokumentov za potrebe upravnih postopkov

Managing more complicated documents for pretentious administration processes

stran 36

dr. ir. Fabien van Mook

Prezračevanje srednje velikih garaž

Ventilation of middle large closed car parks

stran 43

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

Samonadzor delovanja čistilnih naprav v nemški deželi Rheinland-Pfalz

Self monitoring of waste water treatment plants in Rhineland-Palatinate, Germany

stran 30

prof. dr. Matjaž Četina, univ. dipl. inž. grad.

PROF. DR. RUDOLF RAJAR - ZASLUŽNI PROFESOR UNIVERZE V LJUBLJANI

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si