Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - december 2020

Številka: 12, Letnik: LXIX

1.stran-gv-december1-wpwt.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 310

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

VOŠČILO PREDSEDNIKA ZDGITS

stran 311

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Marko Breznik, univ. dipl. inž. grad., univ. dipl. geol. (1920-2020)

stran 313

dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.

70-LETNICA DELOVANJA DGIT NOVO MESTO: MIŠ ALI LOPATA!

stran 314

dr. Barbara Vodopivec, univ. dipl. zgod.

PIONIRKE GRADBENIŠTVA IN GEODEZIJE NA SLOVENSKEM

PIONEER WOMEN IN CIVIL ENGINEERING AND GEODESY IN THE SLOVENIAN TERRITORY

stran 329

doc. dr. Tomaž Žula, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.

PARAMETRIČNO MINLP OPTIMIRANJE SOVPREŽNEGA STROPNEGA SISTEMA Z I-NOSILCI

PARAMETRIC MINLP OPTIMIZATION OF A COMPOSITE I BEAM FLOOR SYSTEM

stran 347

Eva Okorn

Vsebina letnika 69/2020

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si