Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - december 2019

Številka: 12, Letnik: LXVIII

nasl-12-begu.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 286

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

VOŠČILO PREDSEDNIKA ZDGITS

stran 287

doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
Ema Kemperle, dipl. inž. kem. tehnol.

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE JE PRAZNOVAL 70 LET DELOVANJA

stran 290

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

ZOISOVO PRIZNANJE ZA PROF. DR. MATJAŽA DOLŠKA

stran 291

doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Maja Kreslin, univ. dipl. inž. grad.
Jan Kalin, univ. dipl. inž. grad.
dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.

UPORABA SISTEMOV ZA TEHTANJE VOZIL MED VOŽNJO ZA DOLOČITEV REALNE KONSTRUKCIJSKE VARNOSTI MOSTOV

USING WEIGH-IN-MOTION SYSTEMS FOR OPTIMAL ASSESSMENT OF BRIDGES

stran 299

asist. Ana Brunčič, mag. inž. grad.
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

ARMIRANOBETONSKI T-PREREZI: MODELIRANJE IN ANALIZA

REINFORCED CONCRETE T-SECTIONS: MODELLING AND ANALYSIS

stran 308

Dušan Rožič, univ. dipl. inž. grad.
Leon Ruhitel, grad. teh.
Iztok Likar, univ. dipl. inž. grad.
Tadej Valenko, mag. inž. grad.

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VIADUKTA SEJANCA

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE VIADUCT SEJANCA

stran 320

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

BENETKE IMAJO ŠTEVILNE TEŽAVE Z MOSTOM USTAVNOSTI

THE CITY OF VENICE IS FACING BIG TROUBLES WITH THE CONSTITUTION BRIDGE

stran 327

Eva Okorn

VSEBINA LETNIKA 68/2019

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Leon Ruhitel, grad. teh.

Gradnja viadukta Sejanca

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si