Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - december 2018

Številka: 12, Letnik: LXVII

nasl-12-tjg6.jpg
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

Kazalo

stran 250

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

VOŠČILO PREDSEDNIKA ZDGITS

stran 251

asist. dr. Irena Strnad, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Marijan Žura, univ. dipl. inž. grad.

VODENJE PROMETA S SPREMENLJIVIMI OMEJITVAMI HITROSTI Z UPORABO KONTINUITETNIH MAKROSKOPSKIH MODELOV

VARIABLE SPEED LIMIT CONTROL USING CONTINUUM MACROSCOPIC MODELS

stran 260

doc. dr. Borut Macuh, univ. dipl. inž. grad.
dr. Stanislav Škrabl, univ. dipl. inž. grad.
Sašo Kos, mag. inž. grad.

MEJNA ANALIZA NOSILNOSTI TEMELJNIH TAL POD PLITVIMI TEMELJI PO TEOREMU ZGORNJE VREDNOSTI

LIMIT ANALYSIS OF SHALLOW FOUNDATION BEARING CAPACITY ACCORDING TO UPPER-BOUND THEOREM

stran 268

doc. dr. Jaka Dujc, univ. dipl. inž. grad.

MODELIRANJE GORIVNIH CELIC

MODELLING OF PEM FUEL CELLS

stran 279

Eva Okorn

VSEBINA LETNIKA 67/2018

stran 3 ovitka

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Eva Okorn

Koledar prireditev

stran naslovnica

Miran Kambič

Objekt Raycap Komenda

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si