Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - december 2013

Številka: 12, Letnik: LXII

12nasl-drg8.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 270

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

VOŠČILO PREDSEDNIKA ZDGITS

stran 273

Franc Avšič, univ. dipl. inž. grad.

O KNJIGI LJUBLJANSKA INŽENIRSKA ZBORNICA 1919–1944

stran 274

asist. dr. Nejc Bezak, univ. dipl. inž, grad.
doc. dr. Mojca Šraj, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

PREGLED MERITEV VSEBNOSTI SUSPENDIRANEGA MATERIALA V SLOVENIJI IN PRIMER ANALIZE PODATKOV

OVERVIEW OF SUSPENDED SEDIMENTS MEASUREMENTS IN SLOVENIA AND AN EXAMPLE OF DATA ANALYSIS

stran 281

Milan Grašič, Constructing Architect (Bach of Arch. Techn. and Constr. Man.)
doc. dr. Živa Kristl, univ. dipl. inž. arh.
doc. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž.

POJAV LEGIONELE V GRAJENEM OKOLJU IN MOŽEN VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI

OCCURANCE OF LEGIONELLA IN THE BUILT ENVIRONMENT AND POSSIBLE IMPACT ON HUMAN HEALTH

stran 3 ovitka

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Koledar prireditev

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si