Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - avgust 2014

Številka: 8, Letnik: LXIII

8-nasl-qpbi.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 178

Boštjan Vimpolšek, mag. inž. log.
izr. prof. dr. Tone Lerher, univ. dipl. inž. str.
red. prof. dr. Iztok Potrč, univ. dipl. inž. str.
mag. Marica Mikuljan, univ. dipl. inž. les.
doc. dr. Andreja Kutnar, univ. dipl. inž. les.

LESNI ODPADKI IN BIOMASA: PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI IN NEMČIJI 2. DEL: ENERGETSKA PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADNEGA LESA

WOOD WASTE AND BIOMASS: LEGAL REGULATION IN SLOVENIA AND GERMANY PART 2: ENERGY RECOVERY AND WOOD WASTE DISPOSAL

stran 188

Neža Germovnik, dipl. inž. grad. (UN)
Anka Jenko, dipl. inž. grad. (UN)
Barbara Turk, dipl. inž. grad. (UN)
dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.

STANJE NA PODROČJU ELEKTRONSKIH VLOG ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA V SLOVENIJI

CURRENT SITUATION IN THE FIELD OF ELECTRONIC APPLICATIONS FOR THE ISSUING OF BUILDING PERMITS IN SLOVENIA

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Gradnja mostu čez Poljansko Soro na škofjeloški obvoznici pri Bodovljah

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si