Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995

Številka: 9, Letnik: XLIV

1995_09-10-0195-zdgf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 180

Milka Marc-Kloboves, dipl. iur.
Štefan Žemva , dipl. oec. inž. gradb., Teh. komerc. pomočnik direktorja
Tone Zaletelj, inž. org., v.d. direktorja Gospodarsko-interesnega združenja gradbeno-industrijskih podjetij GRADIS

GRADISOVIH 50 LET

THE GRADIS’S 50 YEARS

stran 185

Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gradb.

KONSTRUKCIJSKO-ARHITEKTONSKA ZASNOVA KOROŠKEGA MOSTU V MARIBORU

THE STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL CONCEPT OF THE »KOROŠKI MOST« IN MARIBOR

stran 196

Milan Pukšič, pomočnik direktorja za marketing

AVTOCESTNI PROGRAM V REPUBLIKI SLOVENIJI - Udeležba Gradisa v njegovi realizaciji

THE HIGHWAY CONSTRUCTION PROGRAM OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

stran 203

Projektanti GRADISA, Biro za projektiranje Maribor - včeraj, danes in jutri

PETDESETLETNE IZKUŠNJE GRADISA PRI GRADNJI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

GRADIS’ 50-YEAR EXPERIENCE IN THE CONSTRUCTION OF BRIDGING STRUCTURES

stran 209

Andrej Peteln
Igor Šebenik

PRAKTIČNE MOŽNOSTI ZA OMEJEVANJE VIHANJA BETONSKIH TLAKOV

PRACTICAL POSSIBILITIES FOR LIMITATION OF CURLING OF CONCRETE - PAVEMENT - PLATE EDGES

stran 217

doc. dr. Darko Beg, dipl. inž. gradb.
mag. Leon Hladnik, dipl. inž. gradb.

NUMERIČNA ANALIZA LOKALNE STABILNOSTI VARJENIH NOSILCEV, NAREJENIH IZ JEKEL VISOKE TRDNOSTI

NUMERICAL ANALYSIS OF LOCAL STABILITY OF WELDED I BEAMS MADE OF HIGH STRENGTH STEEL

stran 225

As. Vlasta Rodošek, dipl. inž.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST - UPORABA PODATKOV CESTNIH VREMENSKIH POSTAJ

THE WINTER MAINTENANCE OF ROADS - USING THE ROAD WEATHER INFORMATION DATA

stran 231

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO - ZRMK

NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE - FOUNDED, STATUS AND SCOPE OF ITS WORK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si