Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1992

Številka: 9, Letnik: XLI

1992_09-10-0196-a4c2.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 183

prof. dr. Janez Duhovnik

RAZISKAVE IN RAZVOJ V GRADBENIŠTVU

R&D IN CONSTRUCTION

stran 188

Matjaž Skrinar, dipl. inž. gr.
prof. dr. Andrej Umek, dipl. inž. gr., mentor

DINAMIČNA IDENTIFIKACIJA NOSILCEV Z METODO DODATNIH MAS

DYNAMIC IDENTIFICATION OF BEAMS WITH ADDITIONAL MASS METHOD

stran 193

mag. Stojan Kravanja, dipl. inž. gradb., višji raziskovalec
dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb., izredni profesor, Koavtor
dr. Zdravko Kravanja, dipl. inž. kem. tehn., docent, Koavtor

MATEMATIČNO PROGRAMIRANJE KONSTRUKCIJ V MEHANIKI

MATHEMATICAL PROGRAMMING OF MECHANICAL STRUCTURES

stran 202

Svetko Lapajne

DANIJEL SMREKAR, dipl. inž.

stran 203

mag. Janko Logar, dipl. gradb. inž., stažist raziskovalec
dr. Bojan Majes, dipl. gradb. inž., univerzitetni docent

NUMERIČNA ANALIZA UČINKA ARMIRANJA TEMELJNIH TAL POD CESTNIMI NASIPI

NUMERICAL PROCEDURES FOR THE CONSOLIDATION ANALYSIS OF REINFORCED FOUNDATION SOILS UNDER ROAD EMBANKMENTS

stran 209

Stojan Renčelj, dipl. inž.
Franci Ceklin, dipl. inž.

VERBET - Lahki izolacijski betoni

VERBET - Lightweight Insulating Concretes

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si