Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1989

Številka: 7, Letnik: XXXVIII

1989_07-08-0169-he6m.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 158

mag. Matjaž Mikoš, dipl. inž. gradb.

METODE VREDNOTENJA ZRNAVOSTNIH ZDRUŽB PLAVIN V NARAVNIH VODOTOKIH

METHODS FOR ANALYSING COARSE-GRAVEL, COBBLE SEDIMENTS

stran 166

Doc. Jaš Žnidarič, dipl. ing. gradb.
Stane Terčelj, dipl. ing. gradb.
Janja Marolt, dipl. ing. gradb.

OCENJEVANJE STANJA IN ZANESLJIVOSTI BETONSKIH KONSTRUKCIJ

PERFORMANCE ASSESSMENT OF EXISTING CONCRETE STRUCTURES

stran 173

Josip Guštin, dipl. inž. gr.

VEČNAMENSKA AKUMULACIJA RIŽANA

MULTI-PURPOSE RESERVOIR OF RIŽANA RIVER

stran 184

Mag. Igor Špacapan, dipl. inž. gradb.

LAHKE HITROPOSTAVLJIVE STOLPNE PALIČNO-ŽIČNE KONSTRUKCIJE

METAL TRUSS-CABLES COLUMN STRUCTURES WITH ELASTIC JOINTS

stran 188

Dr. Leopold Vehovar

KATODNA ZAŠČITA PREDNAPETIH KONSTRUKCIJ, DA? NE! -VPLIV BLODEČIH ELEKTRIČNIH TOKOV

THE CATHODIC PROTECTION OF PRESTRESSED STRUCTURES, YES? NO! -THE INFKLUENCE OF STRAY ELECTRICAL CURRENTS

stran 191

prof. Sergej Bubnov, dipl. ing. I.r., Predsednik delovnega predsedstva
Janez Bojc I. r., Overovatelj zapisnika
Adolf Derganc l. r., Overovatelj zapisnika

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV

stran 196

izr. prof. dr. Janez Duhovnik, dipl. gradb. inž.

STANJE IN RAZVOJNE TEŽNJE PRI UPORABI RAČUNALNIKA V KONSTRUKCIJSKEM GRADBENEM INŽENIRSTVU

STATE-OF-THE-ART AND DEVELOPMENT TRENDS IN COMPUTER-AIDED STRUCTURAL CIVIL ENGINEERING

stran 201

Damijana Dimic

ELEKTROFILTRSKI PEPEL KOT PUCOLAN

FLY-ASH AS POZZOLANA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si