Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Številka: 7, Letnik: XXXVI

1987_07-08-0148-kg59.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 134

Jurij Pirš, dipl. gradb. inž.

ŽELEZNICA V OKVIRU PROMETNE INFRASTRUKTURE

stran 135

mag. Alojz Boh, dipl. ek.

MODERNIZACIJA MAGISTRALNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

MODERNIZATION OF ARTERIAL RAILWAY LINE INFRASTRUCTURE

stran 142

Franc Brdnik, dipl. gradb. inž.

SOŠKI KORIDOR Z REVITALIZACIJO GORIŠKE PROGE

THE SOČA CORRIDOR AND REVITALIZATION OF THE GORICA LINE

stran 146

mag. Alojz Boh, dipl. ek.

KONCEPT RAZVOJA ŽELEZNIŠKEGA VOZLIŠČA V LJUBLJANI

A CONCEPT OF THE LJUBLJANA RAILWAY JUNCTION DEVELOPMENT

stran 152

Marko Mušič

NOVA POTNIŠKA POSTAJA V LJUBLJANI

A NEW PASSENGER STATION IN LJUBLJANA

stran 160

prof. dr. Bogdan Zgonc

NADVIŠANJE V HORIZONTALNEM KROŽNEM LOKU

SUPERRELEVATION OF RAILWAY TRACKS

stran 167

Mgr. Milorad Đuričič

ZGORNJI USTROJ PROGE IN UPORABA BETONSKEGA PRAGA

LINE SUPERSTRUCTURE AND USE OF CONCRETE TIES

stran 171

Janez Nered, dipl. inž.

INOVACIJSKI DOSEŽKI PRI GRADNJI ŽELEZNIŠKIH PODVOZOV

INNOVATION ACHIEVEMENTS IN RAILWAY UNDERBRIDGE CONSTRUCTIONS

stran 177

izr. prof. dr. Miran Saje, dipl. gradb. inž.
stažist Goran Turk, dipl. gradb. inž.

RAČUN TEMPERATUR V STRJUJOČEM SE BETONU

THERMAL ANALYSIS OF HARDENING CONCRETE

stran 183

Boštjan Hočevar, dipl. inž. kem., višji raziskovalni sodelavec

POLIMERNI BETONI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si