Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1977

Številka: 7, Letnik: XXVI

1977_07-08-0155-hvqf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 134

Sergej Bubnov, Glavni in odgovorni urednik

Računalništvo v gradbeništvu SR Slovenije

stran 135

mag. Janez Reflak, dipl. ing. gradb.

Razvoj uporabe računalništva v gradbeništvu

Development of computer applications in civil engineering

stran 138

prof. dr. Ervin Prelog, dipl. ing. stroj.

Uporaba metode končnih elementov v tehniki

The application of the finite element method in technics

stran 146

doc. dr. Peter Fajfar, dipl. ing. gradb.
Matej Fischinger, dipl. ing. gradb.
mag. Janez Reflak, dipl. inž. gradb.

Uporaba računalnika pri analizi konstrukcij v visokogradnji

stran 146

doc. dr. Peter Fajfar, dipl. ing. gradb.
Matej Fischinger, dipl. ing. gradb.
mag. Janez Reflak, dipl. inž. gradb.

Uporaba računalnika pri analizi konstrukcij v visokogradnji

Computer applications for analysis of multistorey structures

stran 158

doc. dr. Peter Fajfar, dipl. ing. gradb.

Osnove projektiranja v potresnih območjih

Fundamentals of earthquake resistant design

stran 172

mag. Janez Duhovnik, asistent, dipl. ing. gradb.
Bogdan Jelinčič, tehnični vodja ABK, dipl. ing. gradb.
Bogdan Kajfež, vodilni projektant, dipl. ing. gradb.
Vid Marolt, asistent, dipl. ing. gradb.
mag. Janez Reflak, asistent, dipl. ing. gradb.
izr. prof. dr. Rajko Rogač, dipl. ing. gradb.
Franc Saje, asistent, dipl. ing. gradb.

Program za izdelavo statičnega računa montažne dvoranske konstrukcije

Computer program for static analysis of prefabricated industrial structures

stran 180

Iztok Kovačič, dipl. ing. teh. fiz.

Primer računalniške grafike pri računanju konstrukcij

An example of computer graphics in structure analysis program

stran 182

doc. dr. Borut Dobovišek, dipl. inž. gradb.

Avtomatizirano risanje

Automated perspective drawings

stran 187

Sergej Bubnov, Glavni in odgovorni urednik

Uvodna beseda

stran 187

Vladimir Čadež, dipl. ing.

Nekaj misli k razpravi o Gradbenem vestniku

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si