Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Številka: 6, Letnik: XIX

1970_06-07-0206-efzu.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 181

Ciril Mravlja, dipl. inž.

Današnje razmere v prometu in vloga železnice

PRESENT CIRCUMSTANCES IN TRAFFIC AND IMPORTANCE OF RAILWAY

stran 183

Alfonz Dobovišek, dipl. inž.

Perspektivni razvoj tehničnih sredstev in delovnih procesov na železnici

THE FUTURE DEVELOPMENT OF TECHNICAL MEANS AND OF WORKING PROCEEDINGS ON THE RAILWAY

stran 186

Viktor Kotnik, dipl. inž.
Elvino Korelič, dipl. ekon.

Financiranje infrastrukture in železnice

THE RAILWAY AND THE FINANCING OF THE OBJECTS AND BUILDINGS

stran 190

Bojan Picelj, dipl. ekon.

Elektronski računalnik pri ZZTP Ljubljana

THE COMPUTER IN THE RAILWAY BUILDING AND TRANSPORT ENTERPRISE LJUBLJANA

stran 193

Drago Podlogar, dipl. inž.

Zalog - prva avtomatizirana ranžirna postaja v Jugoslaviji

ZALOG - THE FIRST AUTOMATIZATED GOODS TRAIN STATION IN YUGOSLAVIA

stran 195

Franc Brdnik, dipl. inž.

Sodobno vzdrževanje zgornjega ustroja prog

THE UP-TO DATE MAINTENANCE OF THE RAILWAY SUPERSTRUCTURE

stran 199

Milan Jerman

Novosti v gradbeni operativi pri modernizaciji prog, obnovi in vzdrževanju železniških objektov

THE BUILDING NOVELTIES FOR THE MODERNIZATION OF RAILWAY LINES, FOR THE RENEWAL AND MAINTENANCE OF RAILWAY OBJECTS

stran 204

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 207

B. F.
prof. dr. F. Haferland, ing.

Das wärmetechnische Verhalten mehrschichtiger Aussenwände

stran 208

E. M., ing.

Vesti iz inozemstva

News from foreign countries

stran 211

Janez Žmavc, dipl. inž.

Lastnosti voznih površin

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si