Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6 - 2007

Številka: 6, Letnik: LVI

2007_06-0162-fdn9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 146

Mihajlo Popović, univ. dipl. inž. grad.

REKONSTRUKCIJA ZIDANIH STAVB IN VPLIV UTRDITVENIH UKREPOV NA NJIHOVO TRAJNOST

RETROFIT OF MASONRY BUILDINGS AND ITS INFLUENCE ON THEIR DURABILITY

stran 156

doc. dr. Živa Kristl, univ. dipl. inž. arh.
prof. dr. Aleš Krainer, univ.dipl. inž. arh.

DOLOČANJE VPLIVNEGA OBMOČJA S SONČNO OVOJNICO

DETERMINATION OF INFLUENTIAL AREA WITH SOLAR ENVELOPE

stran 164

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Viktor Markelj, foto

Puhov most čez Dravo na Ptuju

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si