Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 58-59 - 1957,1958

Številka: 58, Letnik: IX

1957-1958_58-59-0160-7tuf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 1

Janko Vogrinec, predsednik Obč. LO Ptuj

UVODNA BESEDA

stran 2

Uredništvo »Dravskih bobrov«

OB DOVRŠITVI DEL PRI MOSTU ČEZ DRAVO V PTUJU

ON COMPLETION OF WORKS AT BRIDGE OVER DRAVA RIVER AT PTUJ

stran 4

Jože Starič, ing.

OD ŠTUDIJ DO ODDAJE DEL

From preliminart studies to granting of contract

stran 11

Boris Pipan, ing.
Boltežar Hvastja, ing.
Franc Runovc, ing.
Peter Oman, ing.

PROJEKT IN IZVEDBA NOVEGA MOSTU ČEZ DRAVO V PTUJU

ABOUT DESING AND CONSTRUCTION OF NEW BRIDGE OVER DRAVA RIVER AT PTUJ

stran 24

Franc Krajnčič, ing.
Filip Kerec

PODATKI O PREISKAVI MATERIALA IN KONSTRUKCIJ

stran 27

Danilo Jejčič, ing.
Franc Čačovič, ing.

OBTEŽILNA PREIZKUŠNJA

stran 29

dr. Srdan Turk, ing.

NEKAJ MISLI OB DOGRADITVI NOVEGA PTUJSKEGA MOSTU

Some thougs on completion of new bridge at Ptuj

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si