Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1990

Številka: 5, Letnik: XXXIX

1990_05-06-0057-y48n.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 94

Gorazd Humar, dipl. inž. gr.

OSIMSKE CESTE - NAŠE OKNO PROTI ZAHODU

OSIMO’S MOTORWAYS - OUR WINDOW TO THE WEST

stran 99

Lojze Šubic, dipl. inž.

CESTNI PROMET IN OKOLJE

ROAD TRAFFIC AND THE ENVIRONMENT

stran 110

Kazimir Pahor, elektrotehnik

AVTOMATIZACIJA IN RAČUNALNIŠTVO V TOVARNAH BETONA

AUTOMATISATION AND COMPUTER AIDED DESIGN IN BATCHING PLANTS

stran 115

Metod Vidmar, dipl. ing. gr.
Mira Jež, dipl. ing. gr.

STANDARDIZACIJA DETAJLOV V STANOVANJSKI GRADNJI

STANDARDIZATON OF DETAILS IN HOUSING CONSTRUCTION

stran 120

Zlatko Podešva, dipl. inž. arh.

OPEČNI MONTAŽNI SISTEM PMS-GORICA: Prikaz razvoja in dosežkov

MASONRY-PREFABRICATED SYSTEM PMS-GORICA: Description of Development and Achievements

stran 124

Tonica Rijavec-Pečanac, dipl. inž. gr.
Zlatko Podešva, dipl. inž. arh.

PREDNAPETE VOTLE PLOŠČE V TEHNOLOGIJI EKSTRUDIRANEGA BETONA

PRESTRESSED HOLLOW CORE SLABS IN TECHNOLOGY OF EXTRUDED CONCRETE

stran 127

Zlatko Podešva, dipl. inž. arh.

TOVARNA ABK: RAST IN RAZVOJ MONTAŽNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJ

FACTORY OF BUILDING COMPONENTS “ABK” - DEVELOPMENT OF PREFABRICATED CONCRETE STRUCTURES

stran 132

Milan Rejec, dipl. inž. gradb.
Igor Bužinet, dipl. inž. gradb.

POMORSKI PROGRAM GIP STAVBENIK

MARTIME EQUIPMENT »GIP STAVBENIK«

stran 136

Viktor Kravanja, dipl. inž. gradb., tehnični svetovalec

DODATKA IZ NOVE GENERACIJE KEMIČNIH DODATKOV BETONU TOVARNE TKK SRPENICA

CHEMICAL ADITIVES FOR CONCRETE - THE NEW PRODUCT’S GENERATION FROM FACTORY “TKK” SRPENICA

stran 139

Bojan Berlot, dipl. inž. gr.

HE IN VODOVOD ZADLAŠČICA

HYDROELECTRIC POWER PLANT AND WATER SUPPLY ZADLAŠČICA

stran 149

Jože Kos, dipl. inž. gradb., raziskovalni sodelavec
Janez Šušteršič, strokovni sodelavec

PODVODNA SANACIJA POŠKODB NA ARMIRANOBETONSKEM LADIJSKEM DOKU

SUBAQUATIC REPAIR OF DAMAGE TO A REINFORCED-CONCRETE FLOATING DOCK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si