Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5 - 2001

Številka: 5, Letnik: L

2001_06-0149-wsnf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 101

dr. Miroslav Pregl, univ. dipl. inž. gradb.

5. SLOVENSKI DNEVI JEKLENIH KONSTRUKCIJ

stran 103

Simon Šilih, univ. dipl. gosp. inž., mladi raziskovalec,
Doc. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. gradb

KONKURENČNI RAZPONI SOVPREŽNIH NOSILCEV

COMPETITIVE SPANS OF COMPOSITE BEAMS

stran 108

izr. prof. dr Marjan Stanek
doc. dr. Goran Turk

NUMERIČNI POSTOPEK ZA DOLOČITEV RAVNOTEŽNEGA STANJA V PREČNEM PREREZU AB NOSILCA

NUMERICAL PROCEDURE FOR EQUILIBRIUM STATE DETERMINATION IN CROSS-SECTION OF RC BEAM

stran 120

prof. dr. Matej Fischiner, univ. dipl. gradb. inž.
doc. dr. Tatjana lsaković, univ. dipl. gradb. inž.
Peter Kante, univ. dipl. gradb. inž.

MODELIRANJE POTRESNEGA ODZIVA ARMIRANOBETONSKE STENE

MODELLING OF THE SEISMIC RESPONSE OF A RC STRUCTURAL WALL

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si