Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1973

Številka: 5, Letnik: XXII

1973_05-06-0133-9egz.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 118

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Nivoji in mesta programiranja razvojno-raziskovalnega dela

Levels and points of programming of research and development works

stran 121

prof. dr. Miloš Marinček, inž.

Stanje in možnosti raziskovalnega dela na FAGG

Situation and possibilities of research work on the Faculty of Architecture, Building and Geodesy

stran 123

Marjan Krajnc, dipl. inž.

Razvojno-raziskovalno delo v gradnji cest

Research and development work of road building

stran 128

Lado Gorišek, dipl. inž.

Raziskave na področju vodnega gospodarstva

Research in the field of water economy

stran 131

Sergej Bubnov

Skupne razvojno-raziskovalne naloge na področju gradbeništva in IGM

Common research and development tasks in the field of building and building materials industry

stran 136

Dušan Sodnik, dipl. inž.

Problemi razvojno-raziskovalne dejavnosti v gradbenih podjetjih

Problems of research and development activities in building enterprises

stran

Franc Rupret
Tine Kurent
Edvard Mali
Franc Cačovič
Danilo Fürst
Dušan Vendramin
Savo Vesel
Vladimir Mušič
Sergej Bubnov
Bogdan Melihar
Vladimir Čadež

DISKUSIJA

stran 148

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

stran 153

Jože Boštjančič, dipl. inž.

Eksperimentalna analiza lupine

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si