Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3-5 - 1993

Številka: 3, Letnik: XLII

1993_03-04-05-0053-7cfa.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 50

Marjan Pipenbaher, vodilni projektant, dipl. ing. grad.

SANACIJA IN OJAČITEV NAD 60 LET STAREGA LOČNEGA MOSTU PREKO REKE IDRIJCE V SPODNJI IDRIJI

REPAIR AND STRENGTHENING THE MORE THEN 60 YEARS OLD ARCH BRIDGE OVER THE RIVER IDRIJCA AT SPODNJA IDRIJA

stran 57

Viktor Markelj, vodilni projektant

MOST PREKO DRAVINJE V STUDENICAH projektiranje in gradnja

THE BRIDGE OVER THE RIVER DRAVINJA AT STUDENICE design and construction

stran 62

prof. dr. Mirko Pšunder
Žarko Povše, dipl. ing. gr.

RAČUNALNIŠKO PODPRT IZRAČUN USPEŠNOSTI POSLOVANJA GRADBIŠČ

COMPUTER AIDED CALCULATION OF BUSINESS EFFICIENCY OF SITES

stran 66

Dr. Ludvik Trauner, dipl. inž.
Dr. Bojan Žlender, dipl. inž.
Dr. Stanislav Škrabi

PROTOTIP PLITVEGA TEMELJENJA NA SLABO NOSILNIH TLEH

PROTOTYPE OF SHALLOW FOUNDATION ON LAW-BEARING CAPACITY SOILS

stran 70

Ludvik Sedonja, dipl. inž. arh.

MARLES HIŠA V EVROPI

THE MARLES HOUSE IN EUROPE

stran 74

Mag. Rudi Milfelner

ANALIZA IN SELEKCIJA TRŽIŠČ ZA PLASMAN SISTEMA MARLES HIŠ

ANALYSIS AND SELECTION OF MARKETS FOR SELLING MARLES HOUSE SYSTEM

stran 78

Mag. Ivan Jecelj, dipl. inž.

GRADBENO-FIZIKALNE KARAKTERISTIKE PROTOTIPNEGA OBJEKTA MARLES 2000 IN ZASNOVA ENERGIJSKO VARČEVALNIH UKREPOV ZA SONČNO VAS

BUILDING-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF A PROTOTYPE MARLES 2000 FAMILY HOUSE AND THE CONCEPT OF ENERGY SAVING MEASUREMENTS IN THE SOLAR VILLAGE

stran 82

Mag. Branko S. Benedik

UVAJANJE CAD V FIRMO MARLES HIŠE, d.o.o.

CAD IMPLEMENTATION IN MARLES HIŠE, d.o.o.

stran 87

mag. Stojan Kravanja, dipl. inž. gradb., višji raziskovalec
dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb., izredni profesor
Miroslav Križanič, dipl. inž. stroj., vodja biroja

JEKLENI ZAKLOPNI JEZ BOU HANIFIA V ALŽIRIJI

STEEL TILTING DAM BOU HANIFIA IN ALGERIA

stran 93

Ludvik Sedonja, dipl. inž. arh.

LAHKA INDUSTRIJSKA GRADNJA MARLES

stran 96

Bojan Jagodič, grad. inž., Vodja inženiringa

GRADNJA BENCINSKEGA SERVISA V SP. DUPLEKU

stran 98

Peter Kosi, dipl. inž. gradb.

GRADBENI SEJEM - SLIKA NAŠE PANOGE?

stran 101

Borut Gostič, dipl. inž.

MARJAN FERJAN, dipl. inž

stran 108

Prof. dr. Janko Bleiweis, dipl. inž.

80 LET JOŽETA VITKA, dipl. inž

stran 103

mag. Niko Čertanc, dipl. inž. gradb.

SISTEM RAZISKOVANJA PROMETNIH NESREČ S POMOČJO GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

THE SYSTEM OF RESEARCHING TRAFFIC ACCIDENTS USING THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

stran 110

prof. dr. Mirko Pšunder

RAČUNALNIŠKO PODPRTA IZDELAVA TEHNOLOŠKIH GRADBENIH NAČRTOV S POUDARKOM NA OPAŽNIH NAČRTIH

COMPUTER AIDED ELABORATION OF TECHNOLOGICAL CONSTRUCTION DRAWINGS WITH EMPHASIS ON DRAWINGS OF FORMS, MOULDS, PLANKINGS AND CRADLINGS

stran 115

prof. dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb.
mag. Vera Apih, dipl. inž. kem., raziskovalna svetnica

OJAČEVANJE KAMNITEGA ZIDOVJA Z ZIDOVJU PRIJAZNIM INJEKTIRANJEM

THE STRENGTHENING OF STONE-MASONRY WALLS WITH MASONRY-FRIENDLY GROUTIMG

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si