Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3,4 - 1989

Številka: 3, Letnik: XXXVIII

1989_03-04-0064-bjch.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 58

Sergej Bubnov

POTRES V ARMENIJI

EARTHQUAKE OF ARMENIA

stran 63

izr. prof. dr. Mirko Pšunder, Tehniška fakulteta, Maribor

ORGANIZACIJSKI IN METODOLOŠKI PRISTOP K IZVAJANJU KONTROLE KAKOVOSTI PROJEKTOV GRADBENIH OBJEKTOV

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO QUALITY CONTROL OF CONSTRUCTION PROJECTS

stran 69

Jurij Ivanetič, dipl. ing. rud., Rudarski inštitut Ljubljana

PREDLOG METODE OCENJEVANJA NAHAJALIŠČ MINERALNIH SUROVIN ZA POTREBE GRADBENIŠTVA GLEDE NA NJIH MOŽNOST SMOTRNEGA IZKORIŠČANJA

THE PROPOSAL OF AN ESTIMATION METHOD OF THE POSSIBILITIES FOR PRACTICAL EXPLOITATION OF DEPOSITS OF MINERAL RAW MATERIALS FOR THE NEEDS OF BUILDING INDUSTRY

stran 74

Dr. Leopold Vehovar , SOZD Slovenske železarne, Metalurški inštitut

NAPETOSTNO KOROZIJSKO POKANJE VISOKOTRDNOSTNIH JEKEL V PREDNAPETIH BETONSKIH KONSTRUKCIJAH

STRESS CORROSION CRACKING OF HIGH STRENGTH STEELS IN PRESTRESSED CONCRETE CONSTRUCTIONS

stran 82

Lojze Cepuš

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

stran 89

prof. dr. Franci Kržič, dipl. gradb. inž., Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD gradbeništvo in geodezija, Katedra za metalne konstrukcije

PRIBLIŽNI RAČUN MEJNE NOSILNOSTI NEZVARJENIH IN ZVARJENIH TLAČENIH ALUMINIJASTIH PALIC

THE APPROXIMATE CALCULATION OF ULTIMATE CAPACITY OF UNWELDED AND WELDED COMPRESSED ALU MEMBERS

stran 97

Marko Fašalek, dipl. inž. gradb., višji raziskovalni sodelavec

TEMELJENJE BLOČNIH NIZOV V SOSESKI GMAJNA ČRNUČE V LJUBLJANI

FUNDATION OF A COMPLEX OF BLOCKS-OF-FLATS AT THE GMAJNA HOUSING ESTATE, ČRNUČE NEAR LJUBLJANA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si