Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3 - 2007

Številka: 3, Letnik: LVI

2007_03-0062-ykf3.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 54

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKT MOSTU PREKO SAVE V BEOGRADU

DESIGN OF THE BRIDGE OVER SAVA RIVER IN BELGRADE

stran 63

Franc Maleiner, univ. dipl. kom. inž.

RAČUNALNIŠKI SISTEM UPRAVLJANJA IN VODENJA OBRATOVANJA KANIO®

COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM KANIO®

stran 68

dr. Tomaž Rojc, univ. dipl. inž. grad.

O MULTIPLIKATIVNI TEORIJI HIPERELASTO-PLASTIČNIH TELES PRI VELIKIH DEFORMACIJAH IN OBJEKTIVNOSTI NUMERIČNIH ALGORITMOV. II. DEL: INTEGRACIJSKI ALGORITMI

USE OF MULTIPLICATIVE THEORY OF HYPERELASTO-PLASTIC BODIES AT LARGE STRAINS AND OBJECTIVITY OF NUMERICAL ALGORITHMS PART II: INTEGRATION ALGORITHMS

stran 80

ZDGITS - izdajateljica GRADBENEGA VESTNIKA

Cenik oglasov

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Ponting Maribor, foto

3D prikaz novega mostu v Beogradu

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si