Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 2 - 1967

Številka: 2, Letnik: XVI

1967_02-0033-crgb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 25

Tomaž Vuga, dipl. inž. arh.

Urbanistični razvoj Nove Gorice

Urbanistic development of Nova Gorica

stran 27

Filip Sedmak, dipl. inž.

Razvoj elektrifikacije in porabe električne energije v Slovenskem Primorju

The development of the electrification and consumption of electric energy in the Slovene Littoral

stran 31

prof. Svetko Lapajne, inž.

Tipizirani svodasti mostovi v Posočju

Typical arch bridges in the Soča region

stran 33

prof. Svetko Lapajne, inž.

Brv čez Sočo v Volarjah

A footbridge over the river Soča in Volarje

stran 35

Projekt mostu čez Sočo v Anhovem

The bridge over the river Soča at Anhovo

stran 38

Silvan Radinja, dipl. inž.

Gradnja mostu čez Sočo v Anhovem

Gradnja mostu čez Sočo v Anhovem

stran 45

Janez Žmavc, dipl. inž.

Vozna sposobnost vozišča

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si