Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 1982

Številka: 12, Letnik: XXXI

1982_12-0265-zgd6.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 226

Adolf Derganc

O DELU MARIBORSKEGA DRUŠTVA

stran 227

Mr. Ludvik Trauner, dipl. gradb. inž.

NAVPIČNI PREMIKI V ELASTIČNEM POLPROSTORU, OBTEŽENEM NA POVRŠJU Z GIBKO MNOGOKOTNO OBTEŽBO

VERTICAL DISPLACEMENTS IN THE ELASTIC HALF-SPACE DUE TO THE FLEXIBLE MULTANGULAR SURFACE LOAD

stran 234

dr. Vitodrag Kumperščak, dipl. ing.

UPOGIB SREDNJE RAVNINE V TEORIJI ZMERNO DEBELIH PLOŠČ

THE BENDING OF THE MIDDLE PLANE IN THE THEORY OF MODERATELY THICK PLATES

stran 238

Dr. Mirko Pšunder, dipl. grdb. inž.

DILEME IN PROBLEMI OBLIKOVANJA CEN V USMERJENI STANOVANJSKI GRADNJI

DILEMMAS AND PROBLEMS OF PRICES’ FORMATION AT GUIDED HOUSING CONSTRUCTION

stran 243

Franc Gačnik, gr. inž.

GRADNJA KOMPLEKSA SNG V MARIBORU

CONSTRUCTION OF THE SLOVENE NATIONAL THEATRE (SNG) OF MARIBOR

stran 249

Franjo Čižek, dipl. inž. arh.

IZGRADNJA NOVEGA POKOPALIŠČA V MARIBORU

stran 251

Branko Rosina, v. g. t.

ZAGOTOVITEV KAKOVOSTNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

stran 252

Janez Bojc, dip. inž.

KAKOVOST GRADBENIH DEL

QUALITY OF CIVIL-ENGINEERING WORKS

stran 254

Franc Avšič, dipl. gradb. inž.

POHORSKA VODA V GRAMOZNICO

stran 255

Branko Rosina

OBREMENITEV STREŠlN S SNEGOM

stran 256

Branko Rosina

IN MEMORIAM - FRANJO GASPERIČ

stran 256

Stavbar, Konstruktor, Gradbinec

VIII. PROIZVODNO TEKMOVANJE GRADBENIH DELAVCEV SLOVENIJE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si