Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 1981

Številka: 12, Letnik: XXX

1981_12-0292-wykm.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 267

prof. dr. Miloš Marinček, ing.
prof. dr. Janko Bleiweis, ing.
prof. dr. Branko Žnideršič, ing.

OCENA GLASILA GRADBENI VESTNIK IN PREDLOG ZA DRŽAVNO PRIZNANJE

stran 269

Sergej Bubnov, Glavni in odgovorni urednik

TRIDESET LET GRADBENEGA VESTNIKA

stran 279

Niko Reya, dipl. inž. arh.

GRADISOVA BLOKOVNA GRADNJA FLEKSIBILNIH STANOVANJ

stran 284

Elza Črepinšek, dipl. inž. arh.

RAZVOJ FLEKSIBILNE STANOVANJSKE GRADNJE V GIP INGRAD CELJE

stran 289

Slavko Šketa, dipl. inž.

TROSLOJNI MONTAŽNI DIMNIK SISTEMA SCHIEDEL

stran 297

Vladimir Čadež, dipl. inž.

POMEMBNE SPREMEMBE ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV

stran 298

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 304

Tine Kurent
Lojze Muhič
Marjeta Marinko

KOMPOZICIJA RIMSKIH AMFITEATROV

stran 305

Janez Duhovnik, s sodelavci

RAČUNALNIŠKO PROJEKTIRANJE ARMATURE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si