Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11-12 - 1993

Številka: 11, Letnik: XLII

1993_11-12-0001-bgs6.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 230

Marjan Rekar, Generalni direktor Slovenskih železnic

SLOVENSKE ŽELEZNICE SE PRESTRUKTURIRAJO PO ZGLEDU EVROPSKIH

THE SLOVENIAN RAILWAYS FOLLOW THE EXAMPLE OF EUROPEAN RAILWAYS RESTRUCTURING

stran 232

Dr. Bogdan Zgonc, dipl. gradb. inž., namestnik generalnega direktorja za infrastrukturo, razvoj in mednarodne odnose

SMERI RAZVOJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE V EVROPI IN V SLOVENIJI

RAILWAY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT DIRECTIONS IN EUROPE AND IN SLOVENIA

stran 238

Božo Kordin, dipl. grad. inž.

PROIZVODNJA IN RAZVOJ BETONSKIH PRAGOV V SVETU IN NA SŽ

PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF RAILWAYS CONCRETE SLEEPERS

stran 240

mag. Blagomir Černe, dipl. grad. inž.

OSNOVNI GRADBENO-TEHNIČNI ELEMENTI PRIMESTNIH ŽELEZNIŠKIH PROG

BASIC CIVIL ENGINEERING-TECHNICAL ELEMENTS OF RAILWAY LINES FOR SUBURBAN TRAFFIC

stran 246

Dr. Bogdan Zgonc, dipl. inž., SŽ, namestnik generalnega direktorja za infrastrukturo, razvoj in mednarodne odnose
Ljubo Žerak, dipl. inž., vodja projekta

SODOBNA ŽELEZNIŠKA POVEZAVA LJUBLJANA-MARIBOR-GRADEC-DUNAJ

UP-TO-DATE RAILWAY CONECTION LJUBLJANA-MARIBOR-GRAZ-VIENNA

stran 254

Peter Verlič, dipl. inž. gr., v. d. direktorja

PREVOZ IZREDNIH POŠILJK PO ŽELEZNICI GLEDE NA KARAKTERISTIKE PROFILOV PROG

TRANSPORT OF THE SPECIAL CONSIGNMENTS BY RAIL CONCERNING THE RAILWAY GAUGES CHARACTERISTICS

stran 261

Janez Šturm, dipl. ing. grad.
mag. Dušan Fajfar, dipl. ing. mat.
prof. dr. Bogdan Zgonc, dipl. ing. grad., SŽ, mamestnik generalnega direktorja za infrastrukturo, razvoj in mednarodne odnose

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM SLOVENSKIH ŽELEZNIC

SLOVENIAN RAILWAY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

stran 267

doc. dr. Darko Beg, dipl. inž. gradb.
Leon Hladnik, dipl. inž. gradb.

ZAOSTALE NAPETOSTI PRI MIKROLEGIRANIH JEKLIH VISOKE TRDNOSTI

RESIDUAL STRESSES AT HIGH-STRENGTH MICRO-ALLOYED STEELS

stran 277

mag. Ivan Jecelj

NOVA VARIANTA STIROPOR BETONOV »EPS-R« BETONI

A NEW TYPE OF STYROPOR CONCRETE THE “EPS-R” CONCRETE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si