Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Številka: 11, Letnik: XLI

1992_11-12-0230-ztcl.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 220

Peter Muck, dipl. grad. inž.
Mojca Šolar-Šmid, dipl. grad. inž.
Marina Pintar, dipl. kmet. inž.

KRAJINSKO-EKOLOŠKI VIDIKI UREJANJA POVRŠINSKIH VODOTOKOV - SAVSKE MRTVICE OD LITIJE DO LJUBLJANE

LANDSCAPE AND ECOLOGICAL POINT OF VIEW IN SURFACE WATER REGULATION

stran 225

Marijan Tomšič, dipl. inž.

PRESKRBA KRASA IN SLOVENSKE OBALE Z VODO

WATER SUPPLY OF KARST AND THE SLOVENIAN COAST

stran 234

Rok Fazarinc, dipl. gradb. inž.

HIDRAVLIČNA PRESOJA PREPUSTOV IN PREMOSTITEV

HYDRAULIC ASSESSMENT OF CULVERTS AND OVERBRIDGES

stran 242

mag. Sonja Šiško-Novak, dipl. gradb. inž.

VPLIV FOSFORJA NA PRIMARNO BIOLOŠKO PROIZVODNJO V PLITVIH VODNIH REZERVOARJIH IN REKAH

INFLUENCE OF PHOSPHORUS ON PRIMARY BIOLOGICAL PRODUCTION IN LOW WATER RESERVOIRS AND RIVERS

stran 248

mag. Meta Gorišek, dip. gradb. inž.

OBNOVA OBJEKTOV NA GORENJSKEM PO POPLAVAH 1990 - JEZ KORENINOVC

THE REBUILDING OF THE RIVER CONSTRUCTIONS IN THE REGION OF GORENJSKA - DAM KORENINOVC

stran 253

mag. Aleš Horvat, dipl. inž. gozd.
Marijan Zemljič, dipl. inž. gozd.

PROBLEMATIKA MASOVNEGA TRANSPORTA (PRENOSA) PLAVIN

MASSMOVEMENT PROBLEMS

stran 257

Franci Avšič, dipl. gradb. inž.

O SUŠI, DRENAŽI IN NAMAKANJU

ABOUT DRYNESS, DRAINAGE AND IRRIGATION

stran 259

Franci Rojnik, dipl. inž.

PROTIEROZIJSKA ZAŠČITA S PLETIVI IZ NARAVNIH (KOKOSOVIH) VLAKEN

ANTIEROSION PROTECTION WITH NATURAL WEAVES

stran 263

prof. dr. Rudi Rajar, dipl. gradb. inž.
asist. dr. Matjaž Četina, dipl. gradb. inž.

MATEMATIČNO MODELIRANJE TOKOV IN DISPERZIJE HRANIV V BOHINJSKEM JEZERU

MATHEMATICAL MODELLING OF CIRCULATION AND DISPERSION OF NUTRIENTS IN BOHINJ LAKE

stran 269

Dimitrij Bertoncelj, gradb. inž.

NAMAKANJE DRAVSKEGA IN PTUJSKEGA POLJA

THE IRRIGATION OF THE DRAVA AND THE PTUJ FIELD

stran 272

Vanja Tonin, dipl. gradb. inž.

ZNAČILNI VODOSTAJI MORJA V KOPRU

CHARACTERISTIC SEA WATER LEVELS IN KOPER

stran 277

Dimitrij Bertoncelj, Predsednik predsedstva Konference o Dravi

MEDNARODNA KONFERENCA O DRAVI

stran 279

prof. dr. Rudi Rajar, dipl. gradb. inž.

PROBLEMI KAKOVOSTI VODE V MARINAH IN LUKAH S PRIMEROMA MARIN IZOLA IN KOPER

THE PROBLEM OF WATER QUALITY IN MARINAS AND PORTS, ILLUSTRATED WITH SOLUTIONS IN MARINAS OF IZOLA AND KOPER

stran 287

Savo Volovšek, inž. fizike, raziskovalni svetnik

AKUSTIKA ŠPORTNIH DVORAN IN TELOVADNIC

THE ACOUSTICS OF SPORTS HALLS AND GYMNASIA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si