Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10 - 2007

Številka: 10, Letnik: LVI

2007_10-0278-s5dl.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 244

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

MOST ČEZ DRAVO NA PTUJU - ZASNOVA KONSTRUKCIJE

BRIDGE OVER THE DRAVA RIVER IN PTUJ - CONCEPTUAL DESIGN

stran 254

Anžej Kne, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Jana Šelih, univ. dipl. inž. grad.
Ksenija Marc, univ. dipl. inž. grad.

ODLOČANJE O VZDRŽEVANJU CESTNIH OBJEKTOV - PRIMER SKUPINE NADVOZOV NAD AVTOCESTO

DECISION ON THE REHABILITATION OF THE ROAD FACILITIES - EXAMPLE OF THE GROUP OF HIGHWAY CROSSOVERS

stran 263

Branko Korošak, inž. grad.
dr. Jakob Šušteršič, univ. dipl. inž. grad.

APROKSIMATIVNA FUNKCIJA TLAČNE TRDNOSTI BETONA

THE APPROXIMATIVE FUNCTION OF THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

stran 270

dr. Uroš Krajnc, univ. dipl. inž. grad.

ALI JE AKUMULACIJA SUHORKA POTREBNA? DRUGO MNENJE.

stran 276

Franc Avšič, univ. dipl. inž. grad.
mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad.

18. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2007

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Matjaž Mikoš, foto

Porušen most na cesti v Davčo

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si