Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10 - 1977

Številka: 10, Letnik: XXVI

1977_10-0247-cbzg.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 218

Drago Mišič, dipl. ing. gradb.

Problematika vodnega gospodarstva v SR Sloveniji in zaključki III. posvetovanja hidrotehnikov v Ljubljani

The problems of the water management in the SR of Slovenia and the conclusions of the 3rd meeting of the hydrotechnics experts in Ljubljana

stran 225

prof. dr. ing. Janko Bleiweis

Vodno gospodarstvo in hidrotehnični kadri

Water resource management and hydrotechnics experts

stran 228

Dušan Legiša, dipl. inž. gradb.

40-letnica dela Vodogradbenega laboratorija

The 40th anniversary of the Hydraulics Laboratory in Ljubljana

stran 233

Rasto Jurca, dipl. ing.

Strokovna ekskurzija v Švico

stran 235

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov - Novice iz kolektivov

From our enterprises - News

stran 238

Neža Exel
Marjan Ravbar
Edo Ravnikar, s sodelavci
Boris Gaberščik, s sodelavci

Iz Raziskovalne skupnosti Slovenije - Izvlečki iz poročila za leto 1976 (Nadaljevanje)

Research institutions of Slovenia - Extracts

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si